Trainesense webinars

Tule kuulemaan miten voiman mittaaminen yksinkertaistaa uintitekniikan opettamista: yksittäinen mittaus näyttää välittömästi etenemistä rajoittavat vedon vaiheet ja toistuvilla mittauksilla pystyy löytämään itselleen sopivimmat tavat rajotteiden poistamiseksi.

  • miksi voima on oleellista

  • miten mittaria altaalla käytetään

  • esimerkkejä: miltä data näyttää ja mitä sen perusteella on tehty

  • referenssejä: mitä on saatu mittauksilla aikaiseksi

Ajat:

Vanhojen webinaarien nauhoitukset

Webinaari 1 :Trainesense webinar 1   ( Mittauksesta analyysiin )

Webinaari 3: Trainesense webinar 3   ( Mitkä asiat vaikuttavat uintinopeuteen )

webinaari 4: Trainesense webinar 4   (Mittauksesta harjoitteisiin )

Learn how to simplify the teaching of the swimming technique: A single measurement shows the limiting factors of the swimming speed. With trials you can find the most suitable way for you to eliminate the limiting factors

  • Start from the basics: Why force is essential?

  • How SmartPaddle is used in the pool?

  • Practical examples: What data shows and what have been done based on data?

  • References: What have been achieved with SmartPaddle

Times:

  • 25.9.2018 klo 20.00 (GMT + 3, In English)

View old webinars:

Webinar 1 : Trainesense webinar 1 (from data to analysis)

Webinar 2 : How to use force measurement in swimming technique development

Get invitation to webinar /Ilmoittaudu webinaariin

TOP